Dôveryhodný partner pre Vaše

IT projekty

Konzultanti

Naši konzultanti majú znalosti širokého spektra programovacích jazykov a technológií.

Dodávali sme projekty pre našich zákazníkov využívajúc Javascript, Java, .NET, Python, Drupal a iné.

Projekty boli z rôznych oblastí: Financie, Telco, Automotive, Výroba.

Všetci komunikujú anglicky a mnohí aj nemecky. 

Ako sa prihlásiť

Spoločnosti

Dodávame služby rôznym klientom. 

Naši klienti sú z viacerých krajín a rôznych odvetví.

Vždy sa snažíme vybudovať dlho trvajúci vzťah. Snažíme sa byť poradcom zákazníka, aby vždy dostal službu v 100 % kvalite.

Nezáleží, či je zákazník malý, alebo veľký, každý má pre nás rovnakú prioritu.

Kontaktujte nás

How to apply

 


Choose the right position from our offer

 


Pošlite Vaše CV

 


Podpíšeme zmluvu

 

 

Kontaktujte nás